Որոնում

541

1. Երկիր իջավ Աստծո Որդին,
Թողնելով տուն երկնային`
Հագավ մեզ պես մարմին:
Սիրուց գամվեց խաչափայտին`
Ցույց տալով Իր սերն անգին
Արյամբ Իր թանկագին։
     Օ՜, եթե դու տեսնեիր, թե Նա
     Ինչպես մեղքերը քո
     Սիրով վերցրեց Իր վրա:

2. Իր խաչով Նա տվեց նոր կյանք,
Նոր սիրտ և նոր օրհնանք.
Հիսուսն է Նա մեր թանկ:
Իր սիրով Նա վառեց նոր լույս
Մեր սրտերում անհույս,
Նրա անունն է Հիսուս։
     Օ՜, եթե դու դիմես Նրան,
     Կտեսնես հավիտյան
     Իր սերն անսահման։