Որոնում

542

       ՆԵԵՏ 4 
1. Եկե՛ք միացեք մեր երգին,
Ալելուիաներ բարձրացնենք Տիրոջ։
Եկե՛ք սաղմոսներով փառաբանենք Տերն,
Փա՜ռք Տիրոջ։

     Փա՜ռք, փառք տանք Տիրոջ անունին,
     Փա՜ռք, փառք տանք Տիրոջ հաղթությանն,
     Փա՜ռք Հորը, Որդուն, Սուրբ Հոգուն,
     Փա՜ռք, փա՜ռք, փա՜ռք։

2. Եկե՛ք միասին աղոթենք,
Տերն էլ պիտի լինի մեր խմբի մեջ
Եվ տա մեզ շնորհներ ձրի, անհամար,
Փառք Տիրոջ։

3. Եկե՛ք երգենք ուրախությամբ.
Մենք ենք զավակները Թագավորի,
Ուստի` ժառանգորդներ Իր շնորհների,
Փառք Տիրոջ։