Որոնում

543

      ՆԵԵՏ 19 
1. Երբ կենանք աղոթքի, մեր սրտերն
Ու մտքերն Քուկդ ըրե՛,
Ճնշումներն աշխարհի Դուն ջնջե՛,
Սրբացո՛ւր մեզ, Տեր, և մաքրե՛։
     Քու սիրովդ մեր կյանքներն Դուն փոխե՛,
     Ո՜վ Տեր, մեր հոգիներն նորոգե՛։
     Ամեն մարդ այս պահին և ամեն տեղ
     Միանա մեր խումբին և աղոթե։