Որոնում

543

1.Երբ կենանք աղոթքի, մեր սրտերն
Ու մտքերն Քուկդ ըրե,
Ճնշումներն աշխարհի Դուն ջնջե,
Սրբացուր մեզի և մաքրե։

2.Քու սիրովդ մեր կյանքներն Դուն փոխե,
Ով Տեր, մեր հոգիներն նորոգե։
Ամեն մարդ այս պահին և ամեն տեղ
Միանա մեր խումբին և աղոթե։