Որոնում

546

1. Հիանալի, հիանալի, Հիսուսն է հիանալի,
Հիսուս, հոգում ես Դու իմ կյանքի համար։

Տեր Հիսուս, մեր Արարիչ,
Դու հզոր Փրկիչ,
Քեզանով ենք մենք միշտ ապրում
Այս անհույս կյանքում։

2. Ճրագ՝ իմ ոտքերին, Լույս ես ճանապարհիս,
Հիսուս, հոգում ես Դու իմ կյանքի համար։

3. Փառավոր, փառավոր, Հիսուսն է փառավոր,
Հիսուս, հոգում ես Դու իմ կյանքի համար։