Որոնում

549

1. Ապրելով այս մեղքի աշխարհում՝
Եղել եմ Հիսուսից շատ հեռու,
Բայց Տիրոջ սերը մեծ
Ինձ մեղքից ազատեց,
Խաղաղություն տվեց հավիտյան։

2. Ո՜վ հոգի, դու փնտրի՛ր Հիսուսին,
Երբ փնտրես, կգտնես անպայման,
Ու տրվի՛ր դու Նրան
Քո ամբողջ էությամբ,
Ողջ մտքով ու սրտով հավիտյան։

3. Ալելուիա՜ կերգեմ Քեզ, Փրկիչ,
Ու սաղմոսներ կասեմ քնարով:
Եվ իմ սիրտը ես Քեզ
Նվիրեմ լիովին
Ու իմ հոգին, որ Դու փրկեցիր։