Որոնում

550

Եղբայրներ, Տիրոջ համար գործենք,
Քաջաբար ամեն տեղ վկայենք,
Աշխարհ նեղության մեջ է,
Ավետիսի կսպասե,
Օ՜, Տիրոջ համար, Տիրոջ համար գործենք։
Խաղաղության, ուրախության
Բարի լուրը տարածենք։