Որոնում

554

1. Քեզ եմ փափագում, Հիսո՛ւս, իմ Փրկիչ,
Կարոտ եմ Քո ներկայության,
Իբրև պատարագ անձս եմ բերում
Ու սպասում Քո այցելության։

Փշրի՛ր այս իմ քարեղեն սիրտը,
Ո՜վ Աստված, խոսքիդ մուրճով,
Ազատվեմ մեղքի կապանքներից,
Որ նորոգվեմ Քո Սուրբ Հոգով։

2. Ծոմ ու աղոթքով միշտ աղաչում եմ,
Որ նմանվեմ Քեզ, ո՛վ Հիսուս,
Քեզ ճանաչելու գիտության հուրը
Պարգևում է իմ կյանքին լույս։

3. Հաղթել մարմնին Քո հաճությունն է
Իմ ներսի պատերազմի մեջ,
Ընկճել «ես»-ը Քո շնորհքով է,
Որ հոգիս ապրի կամքիդ մեջ։