Որոնում

556

1. Մեկը կար, որ հոժար էր
Իմ տեղը մեռնելու,
Հոժար էր Իր ուսի վրա
Բիրտ խաչը առնելու.
Որ ապրի իմ հոգին անարժան,
Որ գտնեմ ներում Իր սուրբ արյամբ։

     Խաչի վրա գամված է Նա, (2)
     Օ՜, ի՜նչ մեծ, հիանալի փրկություն:
     Խաչի վրա գամված է Նա։

2. Նա հեզ էր, համբերում էր
Սիրով Իր երկնային:
Դառը բաժակը խմեց,
Հոր կամքը կատարեց.
Որ ապրի իմ հոգին անարժան,
Որ գտնեմ ներում Իր սուրբ արյամբ։

3. Նա մեռավ հենց ինձ համար՝
Հեղելով սուրբ արյուն,
Որ նայեմ ես Իր խաչին,
Ստանամ փրկություն.
Որ ապրի իմ հոգին անարժան,
Որ գտնեմ ներում Իր սուրբ արյամբ։ 

     Իր խաչով հաղթեց մահին, (2)
     Օ՜, ի՜նչ մեծ, հիանալի փրկություն`
     Իր խաչով հաղթեց մահին: