Որոնում

557

      ՆԵԵՏ 64 
1. Օրհնյալ ես Դու, Թագավոր,
Օրհնյալ ես ու փառավոր,
Օրհնյալ ես Դու, մեր Տեր,
Հիսուսի համար։
       Ու հիմա թող թույլերը զորանան,
       Ընկածները բարձրանան`
       Շնորհիվ Տիրոջ փառավոր հաղթության:

2. Փառք տանք գոհունակ սրտով,
Փառք տանք Աստծո անվան,
Փառք տանք Իր Որդու համար՝
Հիսուս Քրիստոսի։
       Եվ հիմա տկարներն են զորացած,
       Ընկածներն են բարձրացած,
       Տիրոջ շնորհքն է հայտնված մեզ համար:
       Փառք տանք: