Որոնում

557

1. Օրհնյալ ես Դու, Թագավոր,
Օրհնյալ ես ու փառավոր,
Օրհնյալ ես Դու, մեր Տեր,
Հիսուսի համար։

Հիմա թող թույլերը զորանան,
Ընկածները բարձրանան`
Շնորհիվ Տիրոջ փառավոր հաղթության:

2. Փառք տանք գոհունակ սրտով,
Փառք տանք Աստծո անվան,
Փառք տանք Իր Որդու համար՝
Հիսուս Քրիստոսի։

Հիմա տկարներն են զորացած,
Ընկածներն են բարձրացած,
Տիրոջ շնորհքն է հայտնված
Մեզ համար: Փառք տանք: