Որոնում

559

1. Ով մեղավոր, վերև նայիր,
Գողգոթայի խաչին փարվիր,
Տես, չանարգես, այլ խոնարհվես,
Հիսուսով դու կյանք կգտնես։

Տես, Հիսուսը բազկատարած
Կանչում է քեզ իր գիրկը բաց,
Դու մոտեցիր, կրծքին փարվիր,
Նրա ժպտուն դեմքին դու  նայիր։

2. Հիսուսը քեզ շուտ կների,
Քո հանցանքը Նա կջնջի,
Եթե Նրա կրծքին փարվես,
Կյանքի խոսքեր դու կգտնես։

3. Ով մեղավոր, դու շտապիր,
Նրա առջև սիրտդ բացիր,
Դու կգտնես երջանկություն,
Երկնային կյանք և ցնծություն։