Որոնում

56

      ՀԵ 164, Էլմ. 141, Ես. 55։6,7
1. Փրկչին եկե՛ք, ո՜հ, մի՛ ուշանաք,
Բաց է ճամփան, սուղ է ժամանակ։
Մեր մէջ կանգնած` ձայնով քաղցրալուր
Կ’ըսէ. - «Ինծի եկո՛ւր»։

     Օ՜, ի՜նչ քաղցր պիտի ըլլայ հըրճուանք,
     Երբ, Փրկիչ, Քեզի հետ միանանք
     Եվ վայելենք դեմքիդ լոյսն անշէջ
     Մեր երկնային տան մէջ։

2. Ան Իր հրաւերն կուղղէ ամենուն,
Իր գութն անբաւ է և սէրն՝ անհուն։
Զայն մեր ընտրեալ Փրկիչն անուանենք,
Մի՛ վարանիք, եկէ՛ք։

3. Նա մեր մօտն է այսօր մանաւանդ,
Անսանք ձայնին, ըլլանք հնազանդ։
Մենք ալ կրկնենք հրաւերն սիրալուր,
Տէրն կը կանչէ. «Եկո՛ւր»։