Որոնում

56

1. Փրկչին եկեք, ո՜հ, մի ուշանաք,
Բաց է ճամփան, սուղ է ժամանակ։
Մեր մեջ կանգնած` ձայնով քաղցրալուր
Կըսե. -<<Ինծի եկուր>>։

Օ՜, ի՜նչ քաղցր պիտի ըլլա հըրճուանք,
Երբ, Փրկիչ, Քեզի հետ միանանք
Եվ վայելենք դեմքիդ լոյսն անշէջ
Մեր երկնային տան մէջ։

2. Ան Իր հրավերն կուղղե ամենուն,
Իր գութն անբավ է և սերն՝ անհուն։
Զայն մեր ընտրյալ Փրկիչն անուանենք,
Մի՛ վարանիք, եկէ՛ք։

3. Նա մեր մօտն է այսօր մանավանդ,
Անսանք ձայնին, ըլլանք հնազանդ։
Մենք ալ կրկնենք հրավերն սիրալուր,
Տերն կըկանչե. <<Եկու՛ր>>։