Որոնում

561

1. Թագավորների Թագավոր,
Մեր Երուսաղեմը Դու շինող,
Ես ուրախ եղա, երբ ինձ ասացին՝
Արի միասին Տիրոջ տունը գնանք։
Իմ ոտքերը կկանգնեն Քո դռներում,
Ո՜վ Երուսաղեմ, Երուսաղեմ։

2. Թագավորների Թագավոր,
Մեր Երուսաղեմը Դու շինող:
Եթե իմ Տերը չշինի տունը,
Զուր են աշխատում Նրա շինողները։
Եթե իմ Տերը չպահպանի քաղաքը,
Զուր է անքուն մնում պահապանը։