Որոնում

564

1.Քո ձեռքը շինեց ինձ, հաստատեց,
Բարի արա , Տեր,
Քո ծառային, Քո ծառային`                           
Տված Խոսքիդ պես:

            Բարի է Տերը, ողորմած,
            Ազգից մինչև ազգ:                           

2. Թող իմ սիրտը անմեղ լինի,
Որ ես չամաչեմ:
Թող իմ սիրտը անմեղ լինի`                        
Խոսքիդ մեջ ապրեմ: