Որոնում

564

1. Քո ձեռքը շինեց ինձ, հաստատեց,
Բարի արա, Տե՛ր,
Քո ծառային, Քո ծառային`
Տված Խոսքիդ պես:

     Բարի է Տերը, ողորմած,
     Ազգից մինչև ազգ:

2. Թող իմ սիրտը անմեղ լինի,
Որ ես չամաչեմ:
Թող իմ սիրտը անմեղ լինի`
Խոսքիդ մեջ ապրեմ:

Youtube ♪♫ ➤