Որոնում

57

      ՀԵ 22, Էլմ. 366, Սաղմ. 138
1. Ժամ աղոթքի, ժամ աղոթքի,
Որ աշխարհէս զիս կզատէ,
Որ Հօրըս աթոռին դիմեմ
Ու իմ կարօտութիւնս յայտնեմ։
Երբ ցաւ ու վիշտ վրաս կը տիրէ,
Հոգիս հանգիստ միշտ կը գտնէ,
Փորձութենէ ալ կազատի
Քո հասնելովդ, ժամ աղոթքի։

2. Ժամ աղոթքի, ժամ աղոթքի,
Աղերսըս թևերովդ տարուի
Շնորհաց աթոռը Նստողին`
Զղջացեալի ձայնն լսողին։
Իրեն դիմել կպատուիրէ,
Շնորհք խնդրել կհրաւիրէ,
Հոգերս Անոր ձգեմ պիտի,
Քեզ սպասեմ, ժամ աղոթքի։

3. Ժամ աղոթքի, ժամ աղոթքի,
Մխիթարիչ ըլլաս ինծի,
Մինչև Փասգա լեռնէն նայիմ,
Տեսնեմ իմ տունս երկնային։
Տկար մարմինս պիտի ձգեմ,
Տիրոջը քով պիտի ելլեմ
Ու երթալով երգեմ պիտի.
«Ժամ աղոթքի, ժամ աղոթքի»։