Որոնում

57

1. Ժամ աղոթքի, ժամ աղոթքի,
Որ աշխարհէս զիս կզատէ,
Որ Հօրըս աթոռին դիմեմ
Ու իմ կարօտութիւնս յայտնեմ։
Երբ ցաւ ու վիշտ վրաս կը տիրէ,
Հոգիս հանգիստ միշտ կը գտնէ,
Փորձութենէ ալ կազատի
Քո հասնելովդ, ժամ աղոթքի։

2. Ժամ աղոթքի, ժամ աղոթքի,
Աղերսըս թեւերովդ տարվի
Շնորհաց աթոռը Նստողին`
Զղջացյալ ձայն լսողին։
Իրեն դիմել կպատվիրե,
Շնորհք խնդրել կհրավիրե,
Հոգերս Անոր ձգեմ պիտի,
Քեզ սպասեմ, ժամ աղոթքի։

3. Ժամ աղոթքի, ժամ աղոթքի,
Մխիթարիչ ըլլաս ինծի,
Մինչև Փասգա լեռնեն նայիմ,
Տեսնեմ իմ տունս երկնային։
Տկար մարմինս պիտի ձգեմ,
Տիրոջը քով պիտի ելլեմ
Ու երթալով երգեմ պիտի.
<<Ժամ աղոթքի, ժամ աղոթքի>>։