Որոնում

571

1. Հանգչում ենք միայն Քո հզոր ձեռքերի մեջ,
 Վայելում ենք Քո սերը աննման,
 Երկնքից մեզ համար իջար, Աստծո Որդի,
 Ազատեցիր մեզ մեղքից ու մահից:
          Ներկայությանդ մեջ մենք միշտ
          Ուրախ ենք լինում,
          Առանց Քեզ խավարում է
          Ամեն բան:

2. Խաղաղության Իշխան,                     
Հավիտենության Հայր,
Սքանչելի խորհրդական ես Դու, Տեր:  
          Փրկության աղբյուրից
          Ջուր խմեք, ով ծարավներ,
          Քանզի Նա է ձեր Տերն ու Աստվածը: