Որոնում

572

Փառք և պատիվ ու զորութիւն
Հորն ու Որդվոյն և Սուրբ Հոգվոյն,
Միասնական Երրորդություն,
Փառք ի բարձունս հավիտյան։
Ալելուիա, Ամեն։