Որոնում

574

1.Գերի էի մեղքին, կորսված էր իմ հոգին,
Չունեի իմ սրտում ուրախություն,
Քրիստոսը գտավ ինձ մի օր երանելի,
Եվ փոխվեց կյանքն իմ  ամբողջովին։

Առաջնորդիր ինձ, Տեր Դու,
Եվ իմ սիրտը Դու լցրու
Կյանք տվող, ջերմացնող Քո սիրով,
Որ Քո շնորհն իմ մեջ գործի,
Փրկության մարդկանց բերի,
Դեպի տունն երկնային առաջնորդի։

2.Փորձեցի իմ կյանքում գտնել ուրախություն,
Գտնել գեթ մի ընկեր, որն ինձ սիրեր,
Եվ գտա Հիսուսին ընկեր ինձ մտերիմ,
Որն ինձ ամենուր կմխիթարի։

3.Հիմա ղեկն իմ կյանքի ձեռքին է Հիսուսի,
Ինձ առաջնորդում է Տերն իմ բարի,
Տերն է ինձ հետ խոսում, սիրով ինձ հորդորում,
Դեպի հանդարտ ջրերն առաջնորդում։

4.Իմ ընկեր, ինձ լսիր, Տիրոջը մի մերժիր,
Սիրում է Հիսուսը քեզ, մի՛ մոռացիր,
Նա կմխիթարի և սիրտդ կլցնի
Իր ուրախությունով անպատմելի։