Որոնում

575

Խաչը ուսին գնում էր Նա Գողգոթա
Եվ անընդհատ երկինք էր նայում,
Բայց մի խոսք ասում էր Նա սրտին քո.
«Որդի՛ս, Ես խաչվում եմ քեզ համար»։

      Մեխի և մուրճի ձայնը դեռ լսվում է,
      Մարդիկ դեռ գոչում են՝ խաչե՜լ Նրան,
      Բայց Սուրբ արյունը հոսում է հենց քեզ համար,
      Որ դու ապրես, ապրես դու հավիտյան։