Որոնում

576

1. Մարդկանց մենք տեսանք Գողգոթայում,
Հոծ բազմություն կար այդ վայրում,
Այլայլված դեմքեր... շփոթված մարդիկ
Իրար էին ասում.

     Տեսե՛ք խաչի վրայի Աստծո Գառին՝
     Ինչպե՜ս է Նա գամվել փայտե խաչին,
     Ինչպե՜ս է Նա նայում այս աշխարհին,
     Տանջված դեմքից կաթում է միշտ բարին:

2. Նայենք մենք հիմա միայն Գողգոթա,
Որտեղ ճշմարիտ Փրկչիս գտա,
Բազմության միջից միակ հարազատ
Դեմքը ես տեսա:

Youtube ♪♫ ➤