Որոնում

576

1. Մարդկանց մենք տեսանք Գողգոթայում,
Հոծ բազմություն կար այդ վայրում:
Այլայլված տեսքով շփոթված մարդիկ
Իրար էին ասում:
       
Տեսե՜ք խաչի վրայի Աստծո Գառին՝
Ինչպես է նա գամվել փայտե խաչին,      
Ինչպես է նա նայում այս աշխարհին,
Տանջված դեմքից կաթում է միշտ բարին:

 2. Նայենք մենք հիմա միայն Գողգոթա,
Որտեղ ճշմարիտ Փրկչիս գտա,
Բազմության միջից միակ հարազատ
Դեմքը ես տեսա: