Որոնում

579

1. Դժվար է ապրել կյանքում այս դաժան,
Դժվար է ապրել առանց Հիսուսի։
Առանց Հիսուսի չի ծագի արև,
Առանց Հիսուսի չի ծաղկի ծաղիկ։

2. Կանգնի՛ր, ո՛վ անցորդ, Տերն է քեզ կանչում,
Արցունքոտ աչքերով Նա քեզ է նայում:
Առանց Հիսուսի չունենք մենք կյանք,
Ինչպես ծաղիկը` առանց արմատի:

3. Քաջացի՛ր, ո՛վ անցորդ, դաժան այս կյանքում,
Չէ՞ որ Տեն է քեզ փրկել տանջանքից:
Առանց Հիսուսի չունենք մենք կյանք,
Ինչպես ծառը՝ առանց արմատի: