Որոնում

58

        ՀԵ 13, Էլմ. 36, Ես. 58։13,14
1. Ապահով Տէրն մեզ պահեց
Այս շաբաթ ալ մահուանէ
Եվ այսօր մեզ հոս ժողվեց,
Որ շնորհք խնդրենք Իրմէ։
    Ի՜նչ հաճոյ է կիրակին,
    Է նման Երկնաւորին։

2. Երբ շնորհքդ, Տէր, խնդրենք
Սիրելի Փրկչին ձեռքով,
Լուսափայլ երեսդ տեսնենք,
Մեր մեղքերն քավվին Քեզմով։
    Թող աշխարհ անհայտ ըլլայ,
    Եվ Քու փառքդ երևնայ։

3. Երբ որ Քեզ փառաբանենք,
Տուր որ Քեզ ներկայ ճանչնանք.
Եվ Քու փառքդ մենք տեսնենք,
Երբ մեկտեղ տաճարդ կուգանք։
    Համն առնել տո՛ւր, Տէր, մեզի
    Յաւիտենական ճաշի։

4. Քարոզուած ճշմարտութիւնն
Մեղաւորն թող ազատէ,
Սիրողներն զարդարութիւն
Եվ սուրբերն մխիթարէ։
    Թող ամէն մէկ կիրակի
    Պատրաստէ մեզ երկնքի։