Որոնում

584

1. Տես առավոտը Հարության.
Թափուր է Տիրոջ գերեզման,
Մեղքը ջնջվեց, մահը պարտվեց,
Հարությունով Տերն հաղթեց, Տերն հաղթեց։

     Տերն հարյավ ի մեռելոց,
     Օրհնյալ է Տիրոջ հարություն,
     Տերն հարյավ ի մեռելոց,
     Օրհնյալ է Տիրոջ հաղթություն։

2. Տե՛ս, վշտաբեկ կանայք գլխահակ
Գնում են՝ մարմինն օծեն,
Բայց նրանց հրեշտակը կանգնեցրեց,
Հարությունը Տիրոջ ավետեց, ավետեց։

3. Ե՛կ Պետրոսի հետ մենք էլ վազենք,
Թափուր գերեզմանը մտնենք,
Ե՛կ Պողոսի հետ մենք էլ ասենք՝
Տիրոջ հետ հավիտյան մենք ապրենք։

Youtube ♪♫ ➤