Որոնում

585

1. Անցկացրու ինձ գավիթով,
Սրբության փառքի խորանը,
Ես ուզում եմ, Տեր, տեսնել երեսը Քո,
Ես փնտրում եմ Քեզ ամբողջ հոգով :
Բարձրացրու ինձ, շնորհիր կանգնել
Գահիդ առջև օրհներգությամբ,
Արդարությունդ եմ ուզում, իմ Տեր,
Սրբաբույր ներկայությունդ:

Տար ինձ, Տեր, խորանիդ սրբության մեջ,
Գառնուկի արյունով անցկացրու,
Տար ինձ, Տեր, խորանիդ սրբության մեջ,
Վերցրու որպես զոհ անձս լիովին:

2. Զորացրու ինձ Քո Հոգով,
Որ անոթ լինեմ սրբության,
Հոգով ուզում եմ, Տեր, ձուլվել Քեզ հետ:
Տեր, ապրում, շնչում եմ Քեզ համար,
Ապրեցրու ինձ փառքիդ համար,
Որ երգեմ սերդ օրհներգությամբ:
Լցրու ինձ Քո Հոգով՝ ապրեմ Քո մեջ,
Որ տեսնեն շնորհքդ, Տեր, ինձ վրա: