Որոնում

585

1. Անցկացրո՛ւ ինձ գավիթով
Սրբության փառքի խորանը,
Ես ուզում եմ, Տե՛ր, տեսնել երեսը Քո,
Ես փնտրում եմ Քեզ ամբողջ հոգով:
Բարձրացրո՛ւ ինձ, շնորհի՛ր կանգնել
Գահիդ առջև օրհներգությամբ,
Արդարությունդ եմ ուզում, իմ Տե՛ր,
Սրբաբույր ներկայությունդ:

     Տա՜ր ինձ, Տե՛ր, խորանիդ սրբության մեջ,
     Գառնուկի արյունով անցկացրու,
     Տա՜ր ինձ, Տե՛ր, խորանիդ սրբության մեջ,
     Վերցրո՛ւ որպես զոհ անձս լիովին:

2. Զորացրո՛ւ ինձ Քո Հոգով,
Որ անոթ լինեմ սրբության,
Հոգով ուզում եմ, Տե՛ր, ձուլվել Քեզ հետ:
Տե՛ր, ապրում, շնչում եմ Քեզ համար:
Ապրեցրո՛ւ ինձ փառքիդ համար,
Որ երգեմ սերդ օրհներգությամբ,
Լցրո՛ւ ինձ Քո Հոգով՝ ապրեմ Քո մեջ,
Որ տեսնեն շնորհքդ, Տե՛ր, ինձ վրա: