Որոնում

587

1. Անարդար է այս աշխարհը,
Որտեղ Դու չկաս, իմ Հիսուս:
Հոգիս ցավով լալիս է,
Որտեղ Դու չկաս, իմ Հիսուս:
Մարդիկ մեղքով ցնծում են,
Որտեղ Դու չկաս, իմ Հիսուս:
Սրբությունը ծաղրվում է,
Որտեղ Դու չկաս, իմ Հիսուս:

Առանց Քեզ, Հիսուս, տխուր եմ,
Առանց Քեզ, Հիսուս, լալիս է հոգիս,
Առանց Քեզ, ես մենակ եմ, մենակ եմ:

2. Աղոթքները մեր, Տեր, լսիր,
Ողորմիր նրանց, Տեր Հիսուս:
Աղաչանքը, Տեր, լսիր,
Ողորմիր նրանց, Տեր Հիսուս:
Մեղքից, մահից ազատիր,
Ողորմիր նրանց, Տեր Հիսուս:
Կույր աչքերը նրանց բացիր,
Ողորմիր նրանց, Տեր Հիսուս:

Առանց Քեզ, Հիսուս, տխուր եմ,
Առանց Քեզ, Հիսուս, կորած են մարդիկ,
Առանց Քեզ կորած են, կորած են:


3. Սիրովդ նրանց պարուրիր,
Ովքեր Քեզ չունեն, իմ Հիսուս:
Քո Սուրբ Հոգով նրանց հպվիր,
Ովքեր Քեզ չունեն, իմ Հիսուս:
Դու Գողգոթա նրանց կանչիր,
Ովքեր Քեզ չունեն, իմ Հիսուս:
Քո սուրբ արյամբ նրանց մաքրիր,
Ովքեր Քեզ չունեն, իմ Հիսուս:

Առանց Քեզ, Հիսուս, տխուր եմ,
Առանց Քեզ, Հիսուս, խաչն անզոր է,
Առանց Քեզ խաչն անզոր է, անզոր է: