Որոնում

588

Տեր, ապաստանն ես իմ,
Հանգիստն ու հույսն ես իմ,
Փրկության նոր երգով, իմ Տեր,
Քեզ փառաբանեմ:
Հավատում եմ Քեզ, (2)
Տկարությանս մեջ կասեմ,
Տիրոջով զորեղ եմ։