Որոնում

588

Տե՜ր, ապաստանն ես իմ,
Հանգիստն ու հույսն ես իմ,
Փրկության նոր երգով, ի՛մ Տեր,
Քեզ փառաբանեմ:
Հավատում եմ Քեզ, (2)
Տկարությանս մեջ կասեմ՝
Տիրոջով զորեղ եմ։