Որոնում

59

1. Ամեն երկիրներ, Տերոջմով ցնծացեք
Դողով և ուրախությունով,
Տեր Եհովային ընծաներ մատուցեք
Հոգվով և ճշմարտությունով։

2. Քանզի գերազանց բարերար է մեր Տերն,
Որ մեզ ստեղծած է, և մենք՝
Անոր խոտավետ արոտին գառնուկներն,
Պիտի Անոր ձայնը լսենք։

3. Անոր սուրբ դռները եկեք գոհությամբ,
Անոր սրահները մտեք:
Անոր փառք տվեք հոն և օրհներգությամբ
Անոր անունեն գոհացեք։

4. Զի Ինք մեր Աստվածն է ի հավիտենից,
Կեցած են ու պիտի կենան,
Անոր խորհուրդներն ու գործերն գթալից
Ազգե մինչև ազգ՝ հավիտյան։