Որոնում

590

Ամենից վեր, վեր երկրից
Եվ ամեն մարդկային ուղիներից,
Դու` Բարձրյալ, ամեն փառքից էլ վեր,
Դու ես Արարիչն ու Տերը մեր:
Երկնքից վեր, գահերից,
Եվ երկրի վրա եղած ողջ գանձերից,
Վեր ես Դու բոլոր հանճարներից,
Եվ չկա, Տե՛ր, մեծը Քեզանից:

     Դու` խաչված, փայտի վրա գամված,
     Մահացար` մերժված և անարգված,
     Դու ընկար, ինչպես մորթված մի Գառ,
     Մտահոգված այդ պահին ինձ համար: