Որոնում

590

Ամենից վեր, վեր երկրից
Եվ ամեն մարդկային ուղիներից,
Դու Բարձրյալ, ամեն փառքից էլ վեր,
Դու ես Արարիչն ու Տերը մեր:
Երկնքից վեր, գահերից,
Եվ երկրի վրա եղած  ողջ գանձերից,
Վեր ես Դու բոլոր հանճարներից,
Եվ չկա, Տեր, մեծը Քեզանից:

Դու` խաչված , փայտի վրա գամված,
Մահացար` մերժված և անարգված,
Դու ընկար, ինչպես տրորված մի վարդ`
Մտահոգված այդ պահին ինձ համար: