Որոնում

593

Աշխարհի մարդիկ, տեսե՛ք, Արքան է գալիս,
Երկրի վրա լսվում է խոսքը Նրա:
Աշխարհի մարդիկ, տեսե՛ք, որ Լույսն է գալիս,
Ժամն է ահա, գալիս է Նա մեզ տուն տանելու:
Եվ ժամը Նրա կտեսնի աշխարհն ամբողջ,
Եվ գալը Նրա կտեսնի աշխարհն ամբողջ,
Երկրի վրա ապրող ամեն մի մարդ պիտի տեսնի,
Իր խոսքն ասի` այո կամ ոչ, այո կամ ոչ,
Դժոխք, թե դրախտ:
     Իսկ մենք ասում ենք`
     Այո՛, ալելուիա՜ (3) Արքային,
     Իսկ մենք ասում ենք`
     Այո՛, ալելուիա՜ (3) Արքային: