Որոնում

595

1. Հեռվից է Տերն երևացել,
Իր մեղմ ձայնով ինձ հետ խոսել,
Թե` հավիտյան քեզ սիրեցի,
Ողորմությամբ քեզ փրկեցի:

<<Ընկած էիր արնաթաթախ,
Վերքերով լի, անօգնական,
Անցա կողքովդ իմ սիրով ես
Եվ կամեցա, որ դու ապրես>>:

2. Խոսեց կրկին. <<Դեղ եմ բերել,
Նայիր խաչիս և կգտնես,
Հավատքով վերքերիս նայիր
Եվ անպայման կբժշկվես>>:

3. Սիրող հոգով ինձ փնտրեցիր,
Գտար կորածիս, փրկեցիր,
Ինձ պես տկար, խղճուկ մեկին
Տեր իմ, արեցիր Քո որդին: