Որոնում

596

1. Հիսո՜ւս, շատ եմ նեղացրել ես Քեզ,
Շատ եմ վշտացրել ես Քեզ, Հիսո՛ւս,
Շատ անգամ եմ ես Քեզ անարգել:

      Ների՜ր ինձ, Հիսո՛ւս,
      Սիրի՜ր ինձ, Հիսո՛ւս,
      Ու եղի՛ր կյանքիս
      Միակ հույս ու լույս:

2. Հիսո՜ւս, միայնությունն է իշխում,
Վհատումն է պատել իմ հոգին,
Դառն ու սուտ կյանքիս խոր մշուշում:

3. Սիրտս պարուրի՛ր Քո կարոտով,
Մաղի՛ր խոսքերիդ լուսե անձրև
Անվախճան գիշերվա խավարում: