Որոնում

597

Հիսուս Քրիստոս  թագավորում է.
Թագավորում է, թագավորում է.
Աշխարհի վրա, պատմության վրա
Եվ մարդկանց վրա թագավորում է:

Ոսկե տառերով գրիր սրտիս վրա,
Ոսկե տառերով գրիր կյանքիս վրա,
Մեր մի օրվա վրա, տարիների վրա
Տեր Հիսուս Քրիստոս թագավորում է: