Որոնում

597

Հիսուս Քրիստոս թագավորում է.
Թագավորում է, թագավորում է.
Աշխարհի վրա, պատմության վրա
Եվ մարդկանց վրա թագավորում է:

     Ոսկե տառերով գրի՛ր սրտիս վրա,
     Ոսկե տառերով գրի՛ր կյանքիս վրա,
     Ամեն օրվա վրա, տարիների վրա
     Տեր Հիսուս Քրիստոս թագավորում է: