Որոնում

598

1. Տեր Հիսուս, արի, Փրկիչ աշխարհի,
Դու ես հավերժ սիրո աղբյուր,
Դու ճշմարիտ կյանք, մեր Հովիվ բարի,
Հաց հանապազօր այսօր տուր:

Աղաչում եմ, Հիսուս, արի,
Քո Սուրբ Հոգով մխիթարիր,
Մեր սրտերում թագավորիր,
Արի, արի:

2. Տեր Հիսուս սեր է, Նա մեզ սիրում է,
Ճշմարիտ լույսը Նա է,
Լույս տվեց Նա մեր սրտերին խավար,
Դարձել է մեր կյանքի արև:

3.Փա՜ռք Տեր Հիսուսին` աշխարհի լույսին՝
Անսահման մեծ սիրո համար,
Սիրո կամուրջ է Նա մեր փրկության,
Նրանով քայլենք անվարան: