Որոնում

6

1. Խորհրդավոր է այս հանդես,
Ուր այս ամոլք պարկեշտ ու հեզ
Կուգան միմյանց ձեռք տալ հոժար՝
Սեր ուխտելով անկեղծաբար։

Քաղցր ըլլա այդ միություն
Եվ խաղաղ՝ անոնց տուն,
Օն մաղթենք, որ այր և կին
Անբաժան միշտ ապրին։

2. Անոնց գլխուն կբոլորի
Նարոտ` չքնաղ և ծիրանի,
Սակայն պսակ Տերոջ շնորհքին
Գեղեցկագույն է և անգին։

3. Մեկտեղ ապրիլ կխոստանան,
Ժպտիլ, տրտմիլ միանգամայն,
Այժմ կավելնա նոր ընտանիք,
Մաղթենք անոնց կյանք երջանիկ։