Որոնում

6

     ՀԵ 332, Էլմ.716
1. Խորհրդավոր է այս հանդես,
Ուր այս ամոլք պարկեշտ ու հեզ
Կուգան միմյանց ձեռք տալ հոժար՝
Սեր ուխտելով անկեղծաբար։

     Քաղցր ըլլա այդ միություն
     Եվ խաղաղ՝ անոնց տուն,
     Օն մաղթենք, որ այր և կին
     Անբաժան միշտ ապրին։

2. Անոնց գլխուն կբոլորի
Նարոտ` չքնաղ և ծիրանի,
Սակայն պսակ Տերոջ շնորհքին
Գեղեցկագույն է և անգին։

3. Մեկտեղ ապրիլ կխոստանան,
Ժպտիլ, տրտմիլ միանգամայն,
Այժմ կավելնա նոր ընտանիք,
Մաղթենք անոնց կյանք երջանիկ։

Youtube ♪♫ ➤
Նոտաները