Որոնում

60

     ՀԵ 255, Էլմ. 508, Եզեկ. 16։60
1. Փորձանքներու մեջ անհամար
Եվ փուշերու մեջ սրածայր
Խորհուրդ մ’անուշ կ’անցնե մտքես,
Թե Դուն զիս կհիշես։

    Դուն, Տե՛ր, զիս կհիշես, (2)
    Ալ ի՞նչ վախնամ, երբ մոտ ես ինձ
    Եվ, Տե՛ր, զիս կհիշես։

2. Կյանքի հոգեր կուգան ուժգին՝
Մթագնելու տկար հոգին,
Կրնամ անոնց կուրծք պարզել ես,
Մինչ Դուն զիս կը յիշես։

3. Թող մութ ամպեր գան ու երթան,
Դժվար կամ հարթ ըլլայ ճամփան,
Հոգ չեմ ըներ, վստահ եմ ես,
Որ Դուն զիս կհիշես։

Youtube ♪♫ ➤