Որոնում

606

1. Մենք ակնթարթ ենք, Դու հավերժություն ես,
Հզոր Արքա` դեռ դարեր առաջ:
Մենք ակնթարթ ենք, Դու հավերժություն ես,
Սիրո Արքա ես Դու երկնքում:

     Սուրբ ես, սուրբ ես, Ամենազոր ես,
     Արժանի ես առնելու փառք,
     Գառն Աստծո մորթվեցիր մեզ համար,
     1. Որ ապրենք հավիտյան:
     2. Որ ապրենք Քեզ համար (2):

2. Մենք անկարող ենք, Դու զորավոր ես,
Հիսո՛ւս, մեր Փրկիչն ես, զորաց Տերը,
Դու սիրո երգն ես, միշտ մեր սրտերում ես,
Գալով Քո առջև` օրհնում ենք Քեզ, Տեր: