Որոնում

606

1.Մենք ակնթարթ ենք, Դու հավերժություն ես,
Հզոր Արքա դեռ դարեր առաջ:
Մենք ակնթարթ ենք, Դու հավերժություն ես,
Սիրո Արքա ես Դու երկնքում:

            Սուրբ ես, սուրբ ես, Ամենազոր ես,
            Արժանի ես առնելու փառք,
            Գառն Աստծո մորթվեցիր մեզ համար,
            Որ ապրենք հավիտյան,
            Որ ապրենք Քեզ համար:

2.Մենք անկարող ենք, Դու դարմանող ես,
Հիսուս մեր Փրկիչն ես, զորաց Տերը,
Դու սիրո երգն ես, միշտ մեր սրտերում ես,
Գալով Քո առջև` օրհնում ենք Քեզ, Տեր: