Որոնում

611

1. Այսօր մանուկն աշխարհ եկավ,
Աստծո փառքն է շողում ողջ երկրում ու երկնքում:

      Հիսուսը ծնվեց այսօր, մեր լույսն է ու փրկությունը,
      Հիսուսը ծնվեց այսօր, Նա է Տերը և Փրկիչը:

2. Նայե՛ք, Աստծո Գառը եկավ,
Տեսեք ծնվեց Փրկիչ մեզ համար, փառաբանենք մենք Նրան:

3. Ցնծում են մեր սրտերն այսօր,
Նրա լույսն է լցնում մեզ հույսով և խաղաղությամբ:

4. Այսօր մանուկն աշխարհ եկավ,
Լույսն է Նա, սերն է Նա, հույսն է Նա, որ ծնվեց այսօր: