Որոնում

611

1.Այսօր մանուկն աշխարհ եկավ,
Աստծո փառքն է շողում ողջ երկրում ու երկնքում:

Հիսուսը ծնվեց այսօր, մեր լույսն է ու փրկությունը,
Հիսուսը ծնվեց այսօր, Նա է Տերը և Փրկիչը:

2. Նայեք, Աստծո Գառը եկավ,
Տեսեք ծնվեց Փրկիչ մեզ համար, փառաբանենք մենք Նրան:

3.Ցնծում են մեր սրտերն այսօր,
Նրա լույսն է լեցնում հույսով և խաղաղությամբ:

4.Այսօր մանուկն աշխարհ եկավ,
Լույսն է Նա, սերն է Նա, հույս է Նա, որ ծնվեց այսօր: