Որոնում

615

1. Բարձրացի՛ր մեր մեջ, աղոթքի Հոգի`
Երկրպագելու սուրբ Աստծուն:
Բարձրացի՛ր մեր մեջ, զորության Հոգի,
Գործի՛ր մեր մեջ զորությամբ:

     Հոգու մեջ Քեզ փառաբանում ենք,
     Տեսնում ենք ներկա միշտ մեր մեջ,
     Հոգու մեջ Քեզ փառաբանում ենք,
     Փառք ու պատիվ և գոհություն:

2. Բարձրացի՛ր մեր մեջ, շնորհքի Հոգի`
Փառավորելու սուրբ Աստծուն,
Բարձրացի՛ր մեր մեջ, զորության Հոգի,
Գործի՛ր մեր մեջ զորությամբ: