Որոնում

615

1.Բարձրացիր մեր մեջ, աղոթքի Հոգի`
Երկրպագելու սուրբ Աստծուն:
Բարձրացիր մեր մեջ, զորության Հոգի,            
Գործիր մեր մեջ զորությամբ:

Հոգու մեջ Քեզ փառաբանում ենք,
Տեսնում ենք ներկա միշտ մեր մեջ,
Հոգու մեջ Քեզ փառաբանում ենք,                
Փառք ու պատիվ և գոհություն:

2. Բարձրացիր մեր մեջ, շնորհքի Հոգի`
Փառավորելու սուրբ Աստծուն,
Բարձրացիր մեր մեջ զորության Հոգի,                   
Գործիր մեր մեջ զորությամբ: