Որոնում

618

1.Մեծ գիտության ակն ու աղբյուր,
Ինձ կյանք տվող կենդանի ջուր:
                       Ծարավ սրտիս լի ավազան,
            Փրկության դուռ, կյանքիս տապան,
            Խոսքդ հզոր` կյանքիս պատճառ,           
            Քոնն է կյանքս, Քոնն է հոգիս:

2.Ամենօրյա նյութն ես խոսքիս,
Երգ-երգոցն ես , սուրբ սերը սրտիս:

            Ուրախ կառնեմ քայլերս բոլոր,
            Հաղթություն կա ինձ ամեն օր,
            Անունը մեծ Քրիստոսի                            
            Անշարժ վեմն է բոլոր սրբոց:

3.Կյանքի խոսքեր ունես , իմ Տեր,
Քո սուրբ սիրուց ու՞ր գնամ ես:
           
            Կյանք եմ գտել Աստծո սիրով,
            Քայլում եմ ես միշտ հավատքով,
            Որոշված եմ կյանքի համար,                  
            Քեզ եմ փնտրում ես անդադար: