Որոնում

622

1. Կուզենք ներկայությունդ ապրել,
Կուզենք Քեզ, Աստվա՛ծ, երկրպագել,
Կուզենք Քո սերն ընդմիշտ երգել,
Արժանի ես, արժանի ես փառքերի (փառքերի):

      Սե՜ր Աստված, Տե՜ր Աստված,
      Փրկություն պարգևող մեր Աստված:

2. Երանի՜, ո՛վ Տեր, գտնողին Քեզ,
Երանի՜ նրան, ում որ Դու կընտրես,
Երանի՜, որ Քո ժողովուրդն ենք
Եվ անունդ այսօր մենք կօրհներգենք (կօրհներգենք):