Որոնում

622

1. Կուզենք ներկայությունդ ապրել,
Կուզենք Քեզ, Աստված, երկրպագել,

Կուզենք Քո սերն ընդմիշտ երգել,
Արժանի ես, արժանի ես փառքերի (փառքերի):        

            Սեր Աստված, Տեր Աստված,
            Փրկություն պարգևող մեր Աստված:         

2.Երանի˜, ով Տեր, գտնողին Քեզ,
Երանի˜ նրան, ում որ  Դու կընտրես,
Երանի˜, որ Քո ժողովուրդն ենք


Եվ անունդ այսօր մենք կօրհներգենք (կօրհներգենք):