Որոնում

623

Անբիծ, մաքուր մը գետ է հոսում,
Գետ` կենդանի ջրերով լի,
Որ բխում է Հոր և Գառան գահից,
Մաքրում է, սրբում է մեզի:
                       
***
1. Թող Տիրոջ գետը հոսի, /2
Իր զորությունով Քեզ պիտի լցնի,
Թող Տիրոջ գետը հոսի:

2. Թող որ Հիսուսը հպվի, /2
Իր զորությունով Քեզ պիտի լցնի,
Թող որ Հիսուսը հպվի:

3. Թող Սուրբ Հոգին քեզ օծի, /2
Իր զորությունով Քեզ պիտի լցնի,
Թող Սուրբ Հոգին քեզ օծի: