Որոնում

623

Անբիծ, մաքուր մի գետ է հոսում,
Գետ` կենդանի ջրերով լի,
Որ բխում է Հոր և Գառան գահից,
Մաքրում է, սրբում է Նա մեզ:

***
1. Թող Տիրոջ գետը հոսի, (2)
Իր զորությունով Քեզ պիտի լցնի,
Թող Տիրոջ գետը հոսի:

2. Թող Հիսուսը քեզ հպվի, (2)
Իր զորությունով Քեզ պիտի լցնի,
Թող Հիսուսը քեզ հպվի:

3. Թող Սուրբ Հոգին քեզ օծի, (2)
Իր զորությունով Քեզ պիտի լցնի,
Թող Սուրբ Հոգին քեզ օծի: