Որոնում

624

Տեր, Դու սուրբ ես, սուրբ ես,
Մեկը չկա Քեզ նման:
Տեր, Դու սուրբ ես, սուրբ ես,
Ողջ փառքը Քեզ միայն:

Քեզ կերգեմ գոհությամբ
Քո սիրով անսահման:
Դու կանչեցիր ինձ, և Քեզ մոտ միայն
Գտել եմ կյանքն հավիտյան: