Որոնում

625

Ալելուիա, (4)
Փառք Հայր Աստծուն, (4)
Փառք Հիսուսին, (4)
Փառք Սուրբ Հոգուն: (4)