Որոնում

625

Ալելուիա՜, (4)
Փառք Հայր Աստծուն, (4)
Փառք Հիսուսին, (4)
Փառք Սուրբ Հոգուն: (4)