Որոնում

626

1.Հայր, սիրում ենք Քեզ,
Պաշտում ենք, երկրպագում,
Փառաբանում անունդ երկրի վրա:
            Փառաբանենք անունդ (3) երկրի վրա:

2.Հիսուս, սիրում ենք Քեզ,
Պաշտում, երկրպագում,
Փառաբանում անունդ երկրի վրա:
            Փառաբանենք անունդ (3) երկրի վրա:

3.Սուրբ Հոգի, սիրում ենք Քեզ,
Պաշտում, երկրպագում,
Փառաբանում անունդ երկրի վրա:
            Փառաբանենք անունդ (3) երկրի վրա: