Որոնում

626

1. Հա՛յր, սիրում ենք Քեզ,
Պաշտում ենք, երկրպագում,
Փառաբանում անունդ երկրի վրա:
     Փառաբանենք անունդ (3) երկրի վրա:

2. Հիսո՛ւս, սիրում ենք Քեզ,
Պաշտում, երկրպագում,
Փառաբանում անունդ երկրի վրա:
     Փառաբանենք անունդ (3) երկրի վրա:

3. Սուրբ Հոգի՛, սիրում ենք Քեզ,
Պաշտում, երկրպագում,
Փառաբանում անունդ երկրի վրա:
     Փառաբանենք անունդ (3) երկրի վրա: