Որոնում

628


Փառք Աստծուն, Շնորհաց աղբյուրին,
Փառք տվեք, ո՛վ բոլոր գործեր Իր ձեռքի,
Փառք տվեք, բոլոր սուրբեր երկնային,               
Փառք Հորն, Որդուն և Սուրբ Հոգուն:

                        ***
Փառաբանությամբ երգեցեք մեր Թագավորին
Եվ պաշտեցեք,
Փառաբանությամբ երգեցեք մեր Արքային,
Նոր երգ երգեցեք:
            Զի ինքն է Տեր և թագավոր երկրի վրա,
            Երկինք, երկիր կցնծան իր սուրբ անվամբ:
            Փառաբանությամբ երգեցեք մեր Թագավորին

***
1.Օվսաննա (3) ի բարձունս:
Օվսաննա (3) ի բարձունս:
Փառաբանենք անունդ
Շնորհակալ սրտով,
            Փառաբանենք Քո սուրբ անուն,
            Օվսաննա ի բարձունս:

2. Կօրհնենք Քեզ (2), թագավորաց Թագավոր:
Կօրհնենք Քեզ (2), թագավորաց Թագավոր:
Փառաբանենք անունդ
Շնորհակալ սրտով,
            Փառաբանենք Քո սուրբ անուն,
            Թագավորաց Թագավոր: