Որոնում

631

Օրհնենք (3) Գառնուկին:
Օրհնենք (3) Գառնուկին:

            Փառավոր է, արժանի թագավորելու
            Գառնուկը գահի վրա:
            Նրան ենք մենք բարձրացնում գոհություն,
            Գառնուկին` գահի վրա:

Օրհնենք (3) Գառնուկին:
Օրհնենք (3) Գառնուկին: