Որոնում

631

Օրհնենք (3), Գառնուկին:
Օրհնենք (3), Գառնուկին:

     Փառավոր է, արժանի թագավորելու
     Գառնուկը գահի վրա:
     Նրան ենք մենք բարձրացնում գոհություն,
     Գառնուկին` գահի վրա:

Օրհնենք (3) Գառնուկին:
Օրհնենք (3) Գառնուկին: