Որոնում

633

Կօրհնենք Քեզ, Աստված,
Եվ ըզ Քեզ մեզ Տեր կը դավանինք,
Քեզ երկիրը կը պաշտե,
Երկիրը Քեզ կը պաշտե (Քեզ կը պաշտե), Քեզ կը պաշտե,
Հայր հավիտենական:
Քեզի հրեշտակներն կաղաղակեն,
Քեզի հրեշտակներն կաղաղակեն:
Երկինք և զորությունք երկնից,
Քեզի Քերովբեք, Քերովբեք և Սերովբեք
Անդադար կերգեն:
Քեզի Քերովբեք, Քերովբեք և Սերովբեք
Անդադար կերգեն:
           
Սուրբ ես (3)  Դու, Տեր Աստված զորաց:  (2)

Տիեզերքն է լի անհուն փառքովդ (2),
Տիեզերքն է լի, Քու փառքովդ է լի,
Վեհապանծ, անհուն փառքովդ:
Ամեն, ամեն: