Որոնում

633

     Շար. 
Կօրհնենք Քեզ, Աստուած,
Եվ ըզ Քեզ մեզ Տեր կը դաւանինք,
Քեզ երկիրը կը պաշտէ,
Երկիրը Քեզ կը պաշտէ, Քեզ կը պաշտէ, Քեզ կը պաշտէ,
Հայր հաւիտենական:
Քեզի հրեշտակներն կաղաղակեն,
Քեզի հրեշտակներն կաղաղակեն:
Երկինք և զորութիւնք երկնից,
Քեզի Քերովբեք, Քերովբեք և Սերովբեք
Անդադար կերգեն:
Քեզի Քերովբեք, Քերովբեք և Սերովբեք
Անդադար կերգեն:

      Սուրբ ես (3) Դու, Տեր Աստուած զորաց: (2)

Տիեզերքն է լի անհուն փառքովդ (2),
Տիեզերքն է լի, Քու փառքովդ է լի,
Վեհապանծ, անհուն փառքովդ:
Ամէն, ամէն: