Որոնում

634

1.Նոր ծաղիկ պայծառ ցուցավ
Այսօր ի նոր գերեզմանէն:

Երևյալ լոյս յարութեան, ավետիս,
Ի խավարի ստվերաց մահու:
Ավետիս:
Յարյավ Քրիստոս, ավետիս:

2. Երփնազարդ հոգվոցըն տունկք
Կանանչացան կենդանութեամբ:

3.Րենական լուսոյ սաղարթք
Ի հոգեւոր գարնան փթթեալք:

4.Սիրով մեռեալըն վասըն մեր
Յարոյց ընդ իւր լանկեալ բնութիւնս:

(1.Նոր ծաղիկ պայծառորեն երևաց
Այսօր նոր գերեզմանից:

     Հարության լույս երևաց, ավետիս,
     Մահվան ստվերների խավարում:
     Ավետիս:
     Քրիստոսն հարություն առավ, ավետիս:

2.Հոգիների երփներանգ տունկերը
Կանաչեցին կենդանությամբ:

3.Լույսի սաղարթները
Հոգևոր գարնան մեջ փթթեցին:

4.Մեզ համար սիրով մահացածը
Իր հետ հարություն տվեց մեռած բնությանը:)