Որոնում

636

      Էլմ. 636 
1. Ոսկի փողերն թող գոռան,
Թող զարթնուն ազգերն համայն`
Մեզ ծնաւ Փրկիչ:
Տե՛ս, հոն աստղն հրաշափառ
Շողայ երկնից ի կամար,
Սէր նշուլէ կենարար,
Մեզ ծնաւ Փրկիչ:

    Ալէլուիա՜, գովենք Տէր,
    Օրհնաբեր է այս այգ ջինջ,
    Ալէլուիա՜, ալէլուիա՜, մեզ ծնաւ Փրկիչ:

2. Արծաթ զանգակներն հնչեն,
Թող արձագանք տան լեռներն`
Մեզ ծնաւ Փրկիչ:
Վախ, կասկած թող անհետին,
Սրտերն խայտան ցնծագին,
Այս է պարտութիւն մեղքին`
Մեզ ծնաւ Փրկիչ:

3. Թող երգէ ամէն բերան,
Զի այս է մեծ յոբելեան`
Մեզ ծնաւ Փրկիչ:
Երգեցէք, զի տիրէ Տէր,
Փրկութեան հոսին գետեր,
Աւագ գործն է աւարտեր,
Մեզ ծնաւ Փրկիչ: