Որոնում

636

1.Ոսկի փողերն թող գոռան,
Թող զարթնուն ազգերն համայն`
Մեզ ծնաւ Փրկիչ:
Տես, հոն աստղն հրաշափառ
Շողայ երկնից ի կամար,
Սէր նշուլէ կենարար,
Մեզ ծնաւ Փրկիչ:

            Ալէլուիա, գովենք Տեր,
            Օրհնաբեր է այս այգ ջինջ,
            Ալէլուիա, ալէլուիա, մեզ ծնաւ Փրկիչ:

2.Արծաթ զանգակներն հնչեն,
Թող արձագանք տան լեռներն`
Մեզ ծնաւ Փրկիչ:
Վախ, կասկած թող անհետին,
Սրտերն խայտան ցնծագին,
Այս է պարտութիւն մեղքին`
Մեզ ծնաւ Փրկիչ:

3.Թող երգէ ամէն բերան,
Զի այս է մեծ յոբելեան`
Մեզ ծնաւ Փրկիչ:
Երգեցէք, զի տիրէ Տէր,
Փրկութեան հոսին գետեր,
Աւագ գործն է աւարտեր,
Մեզ ծնաւ Փրկիչ: