Որոնում

638

Բաց մեզ, Տեր,
Բաց մեզ, Տեր,
Բաց մեզ, Տեր, ըզ Դուռն ողորմության,
Որ ողբալով կարդամք առ Քեզ, Տեր:

(Բաց արա մեզ, Տեր,
Բաց արա մեզ, Տեր,
Բաց արա մեզ, Տեր, ողորմության Դուռը,
Որ ողբալով դիմում ենք Քեզ, Տեր:)