Որոնում

638

    Շար. 
Բաց մեզ, Տեր,
Բաց մեզ, Տեր,
Բաց մեզ, Տեր, ըզ Դուռն ողորմության,
Որ ողբալով կարդամք առ Քեզ, Տեր: 

     (Բաց արա մեզ, Տեր,
     Բաց արա մեզ, Տեր,
     Բաց արա մեզ, Տեր, ողորմության Դուռը,
     Որ ողբալով դիմում ենք Քեզ, Տեր):