Որոնում

64

1. Տիրոջ կվստահիս կյանքիդ մեջ բոլոր,
Ան կըլլա թանկագին քեզի ամեն օր,
Իրեն աշակերտն ես և Իր խոսքով լի,
Սուրբ Հոգին կուտա քեզ և ալ ավելի։

Եվ ալ ավելի, (2)
Որ կյանք ունենաս դուն,
Եվ ալ ավելի։

2. Անհուն սիրույն համար փառք տանք Գառնուկին,
Որ եկավ այս աշխարհ տունեն երկնային,
Սուրբերն թող երգեն փառք Անոր մեծ անվան,
Որ արյամբ Իր կնքեց գործն մեր փրկության։

3. Եկ Իրեն հավատքով, շուտ հրավերն լսե,
Հանձնե ինքզինքդ Անոր, զի Իր կամքն այս է,
Գնա, քեզ կընդունի Փրկիչն պաշտելի,
Կթափե օրհնություն և ալ ավելի։